Moje služby

Poradenství je poskytováno především prostřednictvím společnosti planetlink k.s.

Služby neplátcům DPH mohou být poskytovány osobně (též neplátcem DPH), případně prostřednictvím 1 národní, či spřátelené účetní kanceláře.

Poradenské služby uživatelům SW ABRA mohou být poskytovány prostřednictvím společnosti ABRA Software a.s.

Daňové poradenství
 • poskytování právního poradenství ve věci daní
 • zastupování klienta před finančním úřadem
 • zpracování žalob ve věci daní

Při šikanózním jednání finančního úřadu je pro malé podnikatele možno smluvit zastupování poradcem zdarma!

Auditorské služby
 • ověřování účetních závěrek
 • jiné auditorské zakázky
Účetní poradenství
 • poradenské služby
 • zpracování  účetnictví
 • zpracování daňové evidence
 • kontroly účetnictví
Poradenství ve věci práva a podnikání
 • zakládání obchodních společností
 • zpracování projektu fůze společností
 • likvidace společností
 • zastupování před soudem