Získané certifikáty

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická v Praze

r. 1980, dosažený titul inženýr

Paneuropean University

Faculty of Law, r. 2014, dosažený titul bakalář

 

Odbornost

Komora daňových poradců

r. 1993, získání nároku užívat označení daňový poradce

Auditor

 

Účetní a daňový expert

Účetní expert

 

Etika

Etický kodex

Osvědčení Ministerstva vnitra